fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Praznovanje 50 – letnice obstoja Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije

V tem krajšem sestavku se bomo dotaknili podelitve reda za zasluge, ki ga je prejela OZS ob 50 – letnici delovanja. Utemeljili bomo pomislek ob podelitvi tega priznanja, s strani predsednika Republike Slovenije, g. Pahorja, Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije (kot krovni organizaciji 62 – območnim obrtnim zbornicam)

 

Ob prejemu informacije, da bo g. predsednik RS, Borut Pahor, dne 5.12.2019 v GH Union v Ljubljani, podelili to častitljivo priznanje zbornici, je sindikat obdalo z nelagodjem.

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije je reprezentativen predstavnik 145.000 delavcev v obrti in podjetništvu že več desetletij, natančneje od leta 1951. Prav toliko časa je zavezan pristni skrbi za pravice zaposlenih v gospodarstvu, kar smo med drugim izkazovali skozi najstarejšo kolektivno pogodbo v državi, katere podpisnik smo bili od leta 1971. Naslednica te kolektivne pogodbe je bila Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, kateri se je Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije v letu 2018, odpovedala.

 

Z odpovedjo dialogu, ki je pomemben postulat demokratične družbe in tržnega gospodarstva je omenjena zbornica grobo posegla v pridobljene pravice delavcev v gospodarstvu. Delavci bodo s 1.1.2020 ostali brez krovne kolektivne pogodbe dejavnosti in s tem brez akta, ki zavezuje k enotnim standardom v obrtništvu in malem gospodarstvu.

Ob presoji kriterijev za podelitev tega visokega priznanja je to bilo v Uradu predsednika Republike Slovenije in predsednika samega, žal spregledano in zato je sindikat upravičeno mnenja, da bo to priznanje imelo manjši sijaj kot bi ga imelo sicer, v kolikor bi zbornica še naprej opravljala eno temeljnih poslanstev in družbeno vlogo, ki jo statusno nedvomno ima.

Opisana ravnanja zbornice so prej graje vredna kot priložnost za legitimno državno odlikovanje.

Sindikat obrti in podjetništva je zavezan trajnim vrednotam med katere spada tudi dialog in spoštovanje do opravljenega dela, zato smo čutili dolžnost da na ta madež, v imenu 145.000 zaposlenih, ki bodo v letu 2020 ostali brez pomembnih pravic, določenih v najstarejši kolektivni pogodbi dejavnosti v državi, opozorimo.

Kako bo podelitev odlikovanja reda za zasluge v prihodnje vplivalo na odločitve Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije, ni stvar odločitve sindikata, niti o tem nima smisla ugibati, nedvomno pa omenjena drža neaktivne volje vstopiti v dialog s predstavnikom delavcev, priča o neki novi paradigmi cenjenosti dela in delavcev, ki jo navzven izkazuje omenjena zbornica, oziroma natančneje njeno vodstvo.

p.s. Ob tem velja vendarle pozdraviti pozive obrtnikov (delodajalcev), ki smo jih zasledili s terena, po sprejemu nove KPop; morda pa vodstvo vendarle prisluhne tudi takim, ki niso aktivni člani zbornice ter hkrati blizu vodstvu, temveč so “zgolj” obrtniki ali pa “zgolj obrtniki, člani zbornice”, brez drugih interesov.

Ana Čermelj, generalna sekretarka SOPS