fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

DialogPlus (SOPS – ZDOPS)

Krajša predstavitev projekta DialogPlus

“Usposobljeni socialni partnerji v obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog.”

Usposabljanje socialnih partnerjev je pogojeno z aktualnimi razmerami v gospodarstvu in na trgu. Globalizacija zahteva hitro prilagajanje, ne samo z vidika delovanja delodajalcev na trgu,  delavcev, zaposlenih v obrti in podjetništvu, tudi nas – predstavnikov zaposlenih in delodajalcev.

Socialni dialog je eden od stebrov evropskega socialnega modela. V času krize je socialni model tisti, ki je vselej prvi na preizkušnji. Naloga socialnih partnerjev je torej, skozi dousposabljanja, osebnostnega izgrajevanja, pridobivanja kompetenc, videti kar se da široko sliko potreb vseh deležnikov in sprejeti rešitve, ki prinašajo koristi.

To je naloga projekta DialogPlus, ki bo trajal 4. leta in katerega smo pri Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije proaktivno soustvarjali z vodilni partnerjem, hkrati tudi našim socialnim partnerjem, Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

Gre za izjemno pomemben projekt, izbrane, tehtno premišljene, ciljno naravnane vsebine, ki bodo zagotovo nadgradile dosedanje razumevanje pomena socialnega dialoga (ne monologa, dialoga!), predvsem pa pomen vseživljenjskega učenja, pa tudi medgeneracijskega prenosa znanja, pridobivanja novih kompetenc, tudi, ali pa predvsem v luči digitalizacije.

Splošni cilj projekta :

– izobraževati in usposobiti zaposlene v organizacijah socialnih partnerjev na področju trga dela, vseživljenjskega učenja, varnosti in zdravja pri delu, ipd.

-z udeležno na usposabljanjih bodo zaposleni v organizacijah socialnih partnerjev osvojili nove kompetence in utrdili že pridobljene, ki jim bodo pomagale pri uspešnejšem in produktivnejšem sodelovanju z drugimi deležniki na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

-z usposabljanjem in ozaveščanjem zaposlenih, delodajalcev in brezposlenih o zakonodaji in pravicah iz dela, se bo zvišal nivo splošne usposobljenost vpletenih ter tako pripomogel k preprečevanju nastajanja sporov.

 

Projektne aktivnosti bodo obsegale izvedbo analize s področja socialnega dialoga, industrijskih odnosov in trga dela, izdelavo študije “Izzivi priložnosti in pogoji digitalizacije v vseživljenjskem učenju”, vzpostavitev e-učilnic, izvedba delavnic in izobraževanj, usposabljanje zaposlenih in članov socialnih partnerjev za mirno reševanje sporov (katerega temelj črpamo v naši Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo), različnimi publikacijami, članki in zloženkami.

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije bo svoje aktivnosti in strokovne napore usmeril v reinvesticijo pridobljenih sredstev k zaposlenim v obrti in podjetništvu, saj bomo s tem krepili svojo konkurenčno moč in hkrati zagotavljali varno zaposlitev obstoječim zaposlenim (s tem pa poskrbeli za njihovo socialno varnost).

Ciljno naravnani projekti so v Sloveniji prej izjema kot pravilo. Vendar je na tem mestu treba poudariti, da v SOPS vselej izbiramo in izberemo partnerje oz. partnerji nas, za katere vemo, da odgovorno ravnajo s sredstvi, da je med nami zaupanje v to, da bomo zadeve izpeljali sto odstotno in da bomo na nacionalni ravni, učinke projektov videli in občutili. Vsi projekti, v katerih je doslej SOPS sodeloval, skupaj z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, so bili deležni priznanj na najvišji ravni, v luči transparetnosti, korektnosti izvedbe, dodano vrednostjo in angažiranjem zaposlenih pri delu na projektu.

Gre za zahteven 4. leta trajajoč projekt, vendar bodo zahtevnosti primerni tudi rezultati.

Spletna stran evropske kohezijske politike : www.eu-skladi.si

 

Novica : SOPS je dne 5.6.2018 izvedel delavnico s prof.dr.Metodo Dodič Fikfak na temo Poklicne bolezni, zamolčano dejstvo.

KLIK do PPT prezentacije

Projekt  „DialogPlus – Usposobljeni socialni partnerji v obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog”, delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada.

 

Ana Čermelj, generalna sekretarka SOPS