fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Zakonodaja

Delovnopravna zakonodaja
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112301#!/Zakon-o-delovnih-razmerjih-%28ZDR-1%29

 • Zakon o urejanju trga dela

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO5840.html

 • Zakon o minimalni plači

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201013&stevilka=519

 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ 2)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201296&stevilka=3693

 • Zakon za uravnoteženje javnih financ

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700

 • Zakon o reprezentativnosti sindikatov

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199313&stevilka=589

 • Zakon o kolektivnih pogodbah

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200643&stevilka=1835

 • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200742&stevilka=2286

 • Zakon o evropskih svetih delavcev

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201149&stevilka=2352

 • Zakon o zaposlovanju in delu tujcev

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201126&stevilka=1152

 • Zakon o socialnem podjetništvu

http://www.uradni-list.si/1/content?id=102703

 

Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039

 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011109&stevilka=4939

 • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011109&stevilka=4940

 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011109&stevilka=4941

 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011109&stevilka=4942

 • Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003126&stevilka=5394

 • Varnost in zdravje pri delu

http://www.osha.mddsz.gov.si/

 

Zakonodaja o socialnem varstvu
 • Zakon o socialno varstvenih prejemkih

http://www.uradni-list.si/1/content?id=99232

 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO4780.html

 

 Mednarodne organizacije
 • Organizacija ZN

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti_in_evropska_koordinacija/mednarodne_organizacije/ozn/

 • Svet Evrope

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti_in_evropska_koordinacija/mednarodne_organizacije/coe/

 • Mednarodna organizacija dela

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti_in_evropska_koordinacija/mednarodne_organizacije/mod00/

 

Dohodnina
 • Zakon o dohodnini

http://www.uradni-list.si/1/content?id=76404

 • Zakon o davčnem postopku

http://www.uradni-list.si/1/content?id=76409

 • Lestvica za odmero dohodnine

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/stopnje_dohodnine_za_leto_2013/lestvica_za_odmero_dohodnine_in_olajsave_za_leto_2013/

 

Informativni izračun plače

http://www.gzs.si/slo/53111

Znesek minimalne plače

http://www.uradni-list.si/1/content?id=111737#!/Znesek-minimalne-place

PRISTOPNA IZJAVA Prenesite si pristopno izjavo za včlanitev.

Potrebujete pomoč ?

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, nas kontaktirajte v času uradnih ur po telefonu pon.-sreda od 8.30 do 11.00 ali po e-pošti :

08/ 20 52 68 3
sops@siol.net