fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Odziv Glavnega odbora SOPS na predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19

Poziv ministroma za delo in gospodarstvo objavljamo v nadaljevanju, v skrajšani obliki. Glavni odbor SOPS se je odločil, da se osredotoči na tri ključne zadeve.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
g. Zdravko Počivalšek, minister

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
g. Janez Cigler Kralj

ZADEVA: Odziv na predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19

Spoštovani,

v nadaljevanju pošiljamo predloge in komentarje na prejeti predlog omenjenega zakona.

1.Kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, so s sprejetim besedilom 33. in 86. člena ZIUPOPDVE (PKP7) ter interpretacijo, ki jo je naknadno sprejelo Ministrstvo za zdravje, dejansko bile ogrožene pravice delavcev v gospodarstvu, saj so delavci neenako obravnavani glede na enako dejansko stanje. Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19, kot je prejet, te diskriminacije in anomalije, kljub obljubi ministrstva za zdravje, ne odpravlja!

(sledila je zelo dolga strokovna argumentacija sindikata)

V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije predlagamo in pozivamo, da se ta anomalija in diskriminacija delavcev gospodarstva v omenjenem zakonu, ki je namenjen pomoči gospodarstvu, odpravi in uredi na način, da bodo kršitve odpravljene (za nazaj), torej sanacija zakona na način, da bo omenjenim kategorijam delavcev priznana pravica do omenjenih dodatkov.

2.Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ostro nasprotuje predlogu, da se zadnji rok za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2021, prestavi tudi za delodajalce, ki jih ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti zasebnega sektorja in se soočajo z likvidnostnimi težavami, ki so posledica epidemije. Sindikat obrti in podjetništva Slovenije namreč pri svojem delu ugotavlja, da delodajalci v veliko primerih delavcem gospodarstva niso izplačali niti regresa za letni dopust za leto 2020.
Zgolj epidemija ni razlog za podaljšanje izplačil regresa na dan 1.11.2021, saj so delodajalci zasebnega sektorja od države prejeli zadostno finančno podporo v okviru dosedanje interventne zakonodaje.
Prav tako predlogu in dikciji nasprotujemo, saj bi tovrstni poseg države v zasebni sektor hkrati pomenil priznanje nezavezanosti socialnemu dialogu in nespoštovanje pomena socialnega dialoga.

Članstvo v delodajalskih organizacijah je namreč po večini prostovoljno in v kolikor kolektivna pogodba dejavnosti nima razširjene splošne veljavnosti, delodajalca ne zavezuje, če ni hkrati član delodajalskega združenja, podpisnika te kolektivne pogodbe. Tovrstni odpustki in zanikanje vrednosti socialnega dialoga niso dobra popotnica varstva pravic delavcev v okviru delovnih razmerij, kjer je delavec de facto šibkejša stran pogodbenega razmerja.

Rok izplačila naj se ohrani kot ga določa ZDR-1, brez izjem (v kolikor izjeme niso vključene v kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja in s tem rezultat dogovora med sindikati in delodajalskimi organizacijami).

3.Delodajalske organizacije v javnih pozivih predlagajo, da podjetja, ki so kljub korona krizi poslovala uspešno, ne bi vračala državnih pomoči.
Temu predlogu sindikat nasprotuje in sicer z jasnim stališčem, da državni proračun, ki ga polnijo davkoplačevalci ni samopotrežni bankomat s hkratno utemeljitvijo, da je poslovno tveganje del zasebnega sektorja, torej del običajnega vsakdana gospodarstva (tako tudi navaja temeljni zakon o gospodarskih družbah; ZGD-1). Naloga države ni vseprisotno poseganje v zasebno gospodarsko pobudo in iniciativo, temveč zgolj pomoč v smislu vzpostavitve delujoče pravne države in jasnih normativnih temeljev za lažje poslovanje in doseganje zastavljenih poslovnih rezultatov.
Preobsežno in prepogosto poseganje v tržne zakonitosti s strani države bo dolgoročno negativno vplivalo na zasebno gospodarstvo, podjetniško pobudo in samoiniciativnost ter tržne zakonitosti.

V pričakovanju spoštovanja predlaganih ukrepov, predvsem odprave diskriminacije delavcev zasebnega sektorja, kot smo pojasnili v točki 1. tega dopisa, vas lepo pozdravljamo.

Ana Čermelj,
generalna sekretarka SOPS