fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Napoved vložitve zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti ZIUPOPDVE zaradi; -ŠKANDALOZNEGA RAVNANJA MINISTRSTVA ZA DELO, -SRAMOTNO NEDOPUSTNE RAZLAGE (NE)UPRAVIČENOSTI DO »KRIZNEGA DODATKA« NAJRANLJIVEJŠIM NA TRGU DELA, S STRANI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

IZJAVA ZA JAVNOST!

 

Že več kot eno leto se soočamo z dvema vrstama preobremenjenosti v gospodarstvu : prva je preobremenjenost v negotovosti, druga pa preobremenjenost zaradi premajhnega števila delavcev, zaradi varčevalnih ukrepov delodajalcev zasebnega sektorja s hkratnim nedopustnim ministrskim samovoljnim posegom v obliki odtegovanja upravičenosti do dodatkov najranljivejšim delavcem!

Na podlagi spodaj predstavljenih tehtnih argumentov ocenjujemo, da imamo kot najstarejši sindikat v državi pravico jasno povzdigniti glas na najvišji ravni.

V nadaljevanju povzemamo najosnovnejše informacije, glede pereče problematike, kjer prihaja do nedopustne diskriminacije najranljivejših delavcev v gospodarstvu!

Dne 21.1.2021 je Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, kot predstavnik 145.000 delavcev v gospodarstvu, na ministrstvo za delo naslovil prošnjo za pojasnilo glede upravičenosti delavcev v gospodarstvu, do dodatkov na podlagi ZIUPOPDVE. V okviru interpretativne prošnje je zaradi slabe nomotehnične priprave interventne zakonodaje, sindikat obrti izpostavil dve v nebo vpijoči anomaliji in problematiki iz prakse, s katero se Glavni odbor sindikata intenzivno ukvarja cel čas epidemije in sicer;

»1.Ali so čistilke v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, DSO-jih, kjer je prisotnost oseb z okužbami s Covid-19, velika, v skladu s PKP7 in v skladu s teleološko razlago zakona, upravičene do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega (ali do 65 % dodatka osnovne bruto plače na podlagi prvega odstavka 86. člena ZIUPOPDVE)?

2.Prav tako prosimo za pojasnilo, ali so delavci, zaposleni pri delodajalcih v gospodarstu, ki v okviru izvajanja javnih naročil pranja bolnišničnega perila, ki je kontaminirano z izločki bolnikov s Covid oddelkov, upravičeni do dodatka v višini 65%  v skladu s prvim odstavkom 86. člena ZIUPOPDVE.«

Do 13.4.2021 Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, kljub številnim klicem in pregovarjanju z delavci ministrstva, predvsem z zaposleno g. Teo Dubarič z MDDSZ (le-ta bi naj obravnavala naša vprašanja in nanje odgovorila) ni prejel niti enega samega odgovora, niti nismo prejeli odgovorov s strani vodij poslanskih skupin koalicije, na katere smo naslovili pobudo za sprejem avtentične razlage zakona.

Socialnega dialoga, ki ga v sindikatu obrti in podjetništva, kot formalnem in reprezentativnem zastopniku interesov delavcev gospodarstva, utemeljeno pričakujemo, nismo deležni.

Ministrstvo za delo in vladna koalicija se namreč izogiba vsakršni razlagi zakona, pri pripravi katerega je formalno sodelovala, zato smo primorani javnosti predstaviti nedopustno ravnanje in škandalozne interpretacije, ki jih prejmemo v okviru reševanja realne problematike delavcev na terenu »preko posrednikov«.

Te interpretacije kratijo pravice najranljivejših delavcev in vplivajo na njihove plače!

Sindikat obrti ne zastopa interesov »višjega sloja« delavstva, ki v času epidemije prejema plačo tudi preko 10.000 EUR bruto, temveč tiste delavce, ki imajo od 550 EUR do 900 EUR bruto osnovne plače, prejemajo dodatek DO MINIMALNE PLAČE in bi prejemali dodatek za delo v rizičnih razmerah od svoje osnovne plače – PA JIM GA MINISTRSTVA ODREKAJO.

 

Delavci v gospodarstvu so v preteklosti, tekom epidemije do dodatkov bili upravičeni in jim je bil ta dodatek dejansko sedaj nezakonito odvzet!

 

Izpostavljamo poenostavljen, a zgovoren PRIMER IZRAČUNA BRUTO PLAČE ČISTILKE :

Koliko dodatka bi pripadalo čistilki, ki prejema osnovno bruto plačo v višini 650 EUR na mesec, za cel mesec dela v bolnišnici, kjer je izpostavljena okužbam vseh vrst ?

  • Ta čistilka ima bruto urno postavko 3,69 EUR.
  • 65 % dodatek bi torej pomenil, da bi k svojim 3,69 EUR bruto na uro prejela še 2,39 EUR bruto dodatka na uro.
  • Za cel mesec dela bi čistilka prejela tako svojo osnovno plačo 650 EUR bruto + dodatek do minimalne plače v višini 374,24 EUR bruto = 1024,24 EUR (t.j.bruto minimalna plača).
  • K tej minimalni plači bi prejela še dodatek (npr. za 176 ur dela v rizičnih razmerah) 420,64 EUR bruto.
  • Skupaj torej 1444,88 EUR bruto.

 

Z zavrnitvijo dodatka najslabše plačanim delavcem, kot izhaja iz obrazložitve ministrstva za zdravje, bo Slovenija reševala zgrešeno finančno politiko v času epidemije? Torej se naj proračunski primanjkljaj rešuje z zavrnitvijo dodatka v višini 2,39 EUR bruto na uro, najranljivejši skupini delavcev, ki svoj delovni čas preživijo med bolniki, za katere se ne ve s katerim sevom so okuženi, kaj bo v primeru okužbe z njihovim zdravjem, njihovim prihodkom, njihovo družino?

Ponovimo, ta dodatek je bil delavcem v gospodarstvu že priznan, tudi izplačevan, po razlagi ministrstva za zdravje pa nezakonito odvzet!

Ministrstva odrekajo torej izplačilo 2,39 EUR bruto dodatka čistilkam, ki skrbijo za higieno v bolnišnicah, osebam, ki v pralnicah perila perejo z izločki kontaminirano bolnišnično perilo Covid bolnikov in vsem drugim, ki so zunanji izvajalci javnih zavodov in povezani z zdravstveno dejavnostjo tako, da lahko javno zdravstvo funkcionira?! 

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije OSTRO ZAHTEVA takojšnjo odpravo krivic, opravičilo delavcem v gospodarstvu za sramotenje in degradacijo vrednosti njihovih poklicev in izplačilo dodatkov VSEM delavcem v gospodarstvu, ki so izpostavljeni okužbam in te dodatke s svojim delom več kot zaslužijo!

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije bo zaradi načela pravne varnosti in spoštovanja pravic delavcev v gospodarstvu vložil zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZIUPOPDVE.

Medije smo zaprosili, da o zadevi obširno poročajo, saj s tem obveščajo o krivicah, ki se dogajajo najranljivejšim delavcem, brez katerih osnovni sistemi države (JAVNO ZDRAVSTVO, oskrba starostnikov, ipd.!) zagotovo ne bi vzdržali.

V imenu strokovne službe Glavnega odbora SOPS,

Ana Čermelj, generalna sekretarka SOPS