fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Usposabljanje vstopajočih na trg dela -mladih, Maribor

2016-01-19_12-02-22

 

28.1.2016 je Sindikat obrti in podjetništva Slovenije na Srednji lesarski šoli Maribor s pomočjo šole, organiziral delavnico / usposabljanje mladih, vstopajočih na trg dela, z namenom, da bi mladi bili pobliže seznanjeni z varnostjo in zdravjem  pri delu ter drugimi izzivi, ki so jim mladi priča dandanes (medgeneracijske razlike, pomen bontona, spopadanje s stresom, ipd).  Naziv delavnice je bil “Želja vodi k izbiri, kar vodi k akciji in zavezanosti. “Moral bi” vodi k odločitvi, kar pa vodi k žrtvovanju.”

Uvodoma je navzoče dijake nagovoril generalni sekretar g. Martin Muršič, sledila je krajša predstavitev projekta ProZDRAV 2 s strani vodje projektov, Ane Čermelj. Po mnenju vodje projektov GO SOPS, lahko mladi usvojijo tovrstna znanja samo če se z njimi dovolj zgodaj seznanijo ter so jim predstavljena na dovolj nazoren in razumljiv način, po drugi strani pa morajo biti vsebine prisotne skozi ves čas njihovega poklicnega usposabljanja/izobraževanja (tako na teoretični kot tudi praktični ravni), nadalje pa tudi s strani delodajalca oz. odgovorne osebe, kjer nadaljujejo svojo profesionalno-poklicno pot. Varnost in zdravje mora biti  s strani vstopajočih na trg dela ponotranjena vrednota in način življenja. Z določenim deležem “znanj in veščin” pa dijake seznani prav naš sindikat, ki  z izborom različnih tem ter organizacijo delavnic na poklicnih šolah in drugod poskrbi za tisti prisotni deficit strokovnih vsebin, ki po našem mnenju manjka, pa ne bi smel.

Osrednji temi sta predstavili mag. Semlakova ter profesorica Čebuljeva.

Mag. Semlakova je ob začetku svojega predavanja povedala, da so prisotni dijaki zaključnih letnikov v programu lesarski tehnik, ki bodo letos zaključili izobraževanje na srednji šoli kot generacija mladih v šolskih letih 2012-16.
Nekateri se bodo zaposlili, drugi bodo nadaljevali izobraževanje.
Zanje se bo zaključuje neko življenjsko obdobje, ki je imelo svoje značilnosti, zahteve, jih je oblikovalo kot osebnosti in jim je dalo določena poklicna znanja, pa tudi spretnosti in veščine.
Prednje se postavljajo novi izzivi, nove zahteve,sprejemati bodo morali nove odločitve.
In na tej poti si bodo večkrat morali odgovoriti na vprašanja: KDO SEM? KAJ ZNAM? KAJ HOČEM? KAM GREM?

V nadaljevanju pa je Čebuljeva, profesorica pedagogike in sociologije pojasnila, da mora sodoben zaposleni  danes obvladati številna znanja in veščine za uspešno poslovno kariero, zdravje, zadovoljstvo, srečo, samozavest in pozitivno samopodobo. Zdrava prehrana je med izjemno pomembnimi dejavniki , ki vplivajo na zdravje, delovno uspešnost in kvaliteto življenja. Ne moremo si več privoščiti načina prehranjevanja po prostih vzgibih ali željah, temveč se na tem področju zahtevata znanje in uporaba razuma. Skrb za naše zdravje se prične z izbiro uravnotežene polnovredne prehrane.
V jedilnici smo ob poslovnem obedu spoznavali pravila lepega vedenja za mizo, primerjalno tudi z drugimi kulturami.

abc2

V sindikatu smo veseli in ponosni na skupno organizirano delavnico ter na dijake, ki so izkazali pristen interes za strokovne vsebine ter ne glede na mladost dokazali, na komu resnično “svet stoji”. Odgovorni in pridni posamezniki so tista dodana vrednost družbe, ki pripomore k skupnemu uspehu države in veseli smo, da smo na Srednji lesarski šoli Maribor spoznali kar precejšnje število takih ljudi.

Ob tem moramo izpostaviti, da vse, ki jih zanima tovrstno poklicno izobraževanje ter obrtniška pot (bodisi kot bodoče delodajalce ali delavce), spodbujamo in vabimo k vpisu, saj šola na vseh ravneh kaže avtentičen interes pri vzgoji odgovornih mladih odraslih ter spodbuja razvijati njihove individualne kompetence/veščine, pomaga pri odkrivanju njihovih potencialov, širi pozitivno energijo ter je zgled srednjega poklicnega izobraževanja.

In še nekaj mnenj dijakov o izvedbi delavnice, njihovi predlogi, ipd.

1 2 3 4 5 6

Hvala dragi dijaki za prijetno izkušnjo.

Predstavitev, ProZDRAV 2, Lesarska šola

ProZDRAV2-poznavanje sebe, kompetenc -predavanje za dijake-28.1.2016

Zdrava prehrana in poslovni bonton_Prozdrav 2

Ana Čermelj