fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Usposabljanje vstopajočih na trg dela – mladih – Ljubljana

prozdrav2

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije je v sklopu projektnih nalog izvedel prvo usposabljanje vstopajočih na trg dela – mladih, na srednji poklicni – frizerski šoli v Ljubljani. Usposabljanja se je udeležil 2. letnik srednje šole. Dijaki so dokazali, da tudi mladi razumejo pomen varnega in zdravega dela, dejali so, da so se prav tako v sklopu šole, v prvem letniku usposabljali za varno in zdravo delo ter bili vsebinsko proaktivni ves čas poteka delavnice. Uvodoma je dijake pozdravil generalni sekretar SOPS, Martin Muršič, sledila je predstavitev projekta ProZDRAV 2 s strani projektnega vodje pri GO SOPS, Ane Čermelj, nato pa še tri izredno poučne in zanimive predstavitve s strani profesoric.

Namen predstavitve teme “Vpliv anksioznosti in strahu na fizično in mentalno zdravje v obdobju oblikovanja identitete in osamosvajanja” je bil v tem, da dijak prepozna simptome strahu, ozavešča svoje telo, razlikuje med simptomi na katere ima vpliv ter med tistimi na katere nima vpliva ter navsezadnje, da uri svoje telo in misli za premagovanje strahu in tesnobe. Cilj predstavitve teme “Posameznikova interpretacija vsakodnevnih situacij, jeza, razočaranje…ter načini ohranjanja lastnega notranjega ravnotežja (homeostaze”  je bila v tem, da dijaki ozavestijo, da so tudi negativna čustva (kot na primer jeza, razočaranje, ipd.), ki se porajata pri delu in v življenju nasploh, nekaj povsem normalnega ter pričakovanega. Dijaki so v sklopu podanih različnih situacij / primerov, ki na delovnem mestu vzbujajo jezo, frustracijo, razočaranje, aktivno iskali rešitve ter viharili možgane kako se z negativnimi čustvi spopasti ter tako pridobili uporabna znanja za opravljanje svojega poklica v bodoče. Dijaki so ozavestili, da so od posameznikove interpretacije dogodka odvisna tudi čustva, ki sledijo. Cilji teme “Preobremenjenost in fizični stres – dejavnika učnega uspeha ter intelektualnega razvoja” so bili, da dijaki spoznajo pozitiven in negativen stres, kaj vodi posameznika v izgorelost, kaj pomeni izgorelost, kako ravnati, da se izognemo izgorelosti. Dijaki so razmišljali kaj njim samim povzroča stres, kaj njihovim staršem oz. odraslim, kaj lahko povzroča stres delodajalcu, saj bodo tako lažje razumeli delovanje ljudi v vsakdanjih stresnih situacijah. Dijaki so se prav tako naučili nekaj tehnik kako se učinkovito spopademo s stresom in kako lahko zmanjšamo stres oz. preobremenjenost.

V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije smo veseli in ponosni na mlajše generacije, ki izkazujejo iskreno zanimanje za tovrstne teme ter vzbujajo upanje, da bodo v prihodnje delovna mesta varnejša,  zaposleni pa sami skrbniki lastnega zdravja in varnosti pri delu, zato se bo naš sindikat še naprej angažiral ter proaktivno participiral pri usposabljanju mladih – vstopajočih na trg dela, saj predstavljajo gonilno silo gospodarskega razvoja naše države. V SOPS smo prepričani, da je vsak vložen evro v usposabljanje mladih s področja varnosti in zdravja, pravilno vnovčen denar.

Predvsem pa nas veseli, da se mladi odločajo za obrtne poklice!

abc

šola 12112015

Predstavitev, ProZDRAV 2, 12112015

Besni in razočarani

Preobremenjenost

Vpliv strahu in anksioznosti…ProZDRAV2

Delavnica Lj - mladi