fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Usposabljanje delovno aktivnega prebivalstva – Celje

CE18.11.2015 je Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, v sklopu projekta SKUPAJ – gradniki zdravja, kot organizator, izvedel usposabljanje delovno aktivnega prebivalstva v Celju. Navzoče (le-teh je bilo 33.) je nagovoril g. Martin Muršič, generalni sekretar SOPS, nakar je Ana Čermelj, vodja projektov pri GO SOPS, predstavila projekt SKUPAJ – gradniki zdravja ter strnjeno razložila cilje projekta, aktivnosti/zaveze SOPS ter poudarila, da ostaja ključna zaveza konzorcija projektnih partnerjev – spodbuditi delodajalce ter delojemalce k proaktivnosti, sodelovanju pri izdelavi ocene tveganja, predvsem pa k zavedanju, da so prav oni sami največji gradniki lastnega zdravja ter skrbniki varnosti pri delu. Poudarila je, da se ljudje moramo zavedati, da se fenomen varstva pri delu ne konča zgolj z uporabo zaščitnih sredstev in varnostne opreme in da še zdaleč ni sprejemljivo delovanje po principu “saj se še nikoli nič ni zgodilo”. Sicer Zakon o varnosti in zdravju pri delu, sprejet leta 2011, pravi, da je dolžnost delodajalcev hkrati pravica delavcev, t.j. pravica do varnosti in zdravja pri delu, obenem pa sporoča, da je dolžnosti delavcev – spoštovati in izvajati ukrepe VZD. Lahko bi rekli da Zakon govori o dolžnostnem upravičenju pri varnosti in zdravju pri delu, podobno kot je starševska pravica in dolžnost skrb za zdrav razvoj otroka, pomeni, da sta dolžnost in pravica, tako tesno povezani, da tvorita nedeljivo celoto. Ravno zavedanje o tej nedeljivosti pravic in dolžnosti, aksiomu o nezmožnosti delitve zdravja na poklicno in zasebno sfero, pomembnosti obvladovanja čustev oz. čustvenih nihanj ali izbruhov na delovnem mestu ter sprejemanju vsakodnevnih izzivov kot priložnosti namesto kot povzročitelja stresa in slabe volje, postaja in ostaja skupni imenovalec tematske pokritosti našega projekta. Ravno iz tega razloga je vodstvo SOPS z veliko odgovornostjo pristopilo k projektu ter navsezadnje k izbiri predavateljev delavnic, saj zastopa mnenje, da lahko zgolj kvalitetna izobraževanja prinesejo vidne rezultate v smislu preventive. Predstavitvi projekta je sledilo predavanje mag. Draga Tacola, univ. dipl. psih., specialista klinične psihologije, ki je v temi “Povezanost duševnosti, osebnosti in čustev s telesnimi boleznimi – kako lahko s skrbjo za svojo notranjo ubranost izboljšamo telesno zdravje”, spodbudil poslušalce k razmišljanju o pomenu vsakdanjih skrbi (v privatnem in poklicem življenju) na naše mentalno, čustveno, telesno zdravje in kako se jim izogniti ali bolje rečeno – kako obvladovati stres.  Človek ima v svojem organizmu in duševnosti vgrajene zelo učinkovite biološke in psihološke procese prilagajanja na zahteve, obremenitve, spremembe in ovire, ki jim je izpostavljen. Če je oseba dlje časa podvržena obremenitvam, le-te lahko vodijo v stres. Poudariti pa velja, da stres sam po sebi, ne pomeni nujno negativnega vpliva na organizem, saj lahko spodbudi našo proaktivnost, spodbudi, da delamo več in bolje (vendar na dolgi rok, kontinuirano tega ne zmore nihče). Kako se spopasti s stresom in obremenitvami? Veliko naredimo že, če na življenje in na naše skrbi gledamo s pozitivne plati, t.j. z optimizmom. V vseh preizkušnjah, ki človeku tekom življenja prekrižajo pot moramo najti nek smisel…v veliki meri pa pomaga tudi to, da včasih zadeve zgolj sprejmemo takšne kakršne so.Po predavanju mag. Tacola, je sledila predstavitev orodij OiRA, s strani ga. Nataše Kramar, ki je poudarila, da je orodje enostavno, brezplačno ter predvsem nudi možnost sodelovanja pri izdelavi ocene tveganja s strani delodajalca ter delojemalcev.  Preprostost uporabe orodja so udeleženci delavnice lahko dejansko spremljali, saj je izdelovalka orodij (op.p. Kramarjeva je bila izbrana na javnem razpisu za izdelavo 3 orodij OiRA, ki jih SOPS, skupaj s PTZ ter SDTS razvija v sklopu projekta, za dejavnosti – trgovec, mesar, pek) prikazala sam proces izdelave ocene tveganja.

DSC_0406  DSC_0399  DSC_0409

Celje, Ana Čermelj

OSEBNOSTNA ČVRSTOST, OBVLADOVANJE STRESA IN ZDRAVJE

Kramar_delavnica OiRA_18.11.2015