fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Usposabljanje delovno aktivnega preb. Novo mesto

 

vabilo novo mesto

V četrtek, 14. januarja 2016 je Sindikat delavcev trgovine Slovenije v okviru projekta SKUPAJ – gradniki zdravja, na Območni organizaciji ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja, organiziral delavnico »S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive«, z osrednjo temo –»Pozitivni odnosi v kolektivu z motivacijskimi ukrepi in kvalitetno komunikacijo«, ki sta se je s strani SOPS udeležila generalni sekretar SOPS Martin Muršič in izvršna sekretarka GO SOPS Alenka Gajski.

Ladi Rožič, sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije je podrobno predstavil aktivnosti v okviru projekta SKUPAJ – gradniki zdravja, v katerem sodelujemo SDTS in SOPS kot projektna partnerja, Podjetniško trgovska zbornica pri GZS pa kot nosilka projekta. Povedal je, da želimo spodbuditi delodajalce in delojemalce k sodelovanju pri izdelavi ocene tveganja, saj so prav oni odgovorni skrbeti za svoje zdravje in za varnost in zdravje pri delu.

V nadaljevanju je Nataša Kramar, vodilna razvijalka OiRA orodij v Sloveniji predstavila temo z naslovom: »S sodobnimi orodji OiRA do spoznanja vrednosti sodelovanja in preventive«. Povedala je, da je OiRA spletna aplikacija in je interaktivno orodje, namenjeno ocenjevanju tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih. Je uporabniku prijazno orodje in je brezplačno. V orodje OiRA se lahko prijavi vsak, ki ima dostop do računalnika ali pametnega telefona ter elektronski naslov.

Izkušnje kažejo, da je ustrezno izdelana ocena tveganja ključ do zdravih in varnih delovnih mest.

O petih potrebnih lastnostih (prepričljivost, temeljitost, pozitivnost, komunikativnost, trdnost), ki jih moramo poznati pri komunikaciji znotraj delovne sredine in kako s primerno komunikacijo vplivamo na zdravje, je govorila Alenka Planinc Rozman iz Planinca d.o.o.

Poudarila je, da je v delovnem okolju komunikacija nadvse pomembna. Od komunikacije na delovnem mestu je odvisno tudi počutje in s tem doseganje ciljev in reševanje problemov.

20160114_153558 20160114_155932_001 20160114_160718

Alenka Gajski, izvršna sekretarka SOPS