fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Študijski obisk delegacije SOPS in ZDOPS – GIZ v Kölnu, 4.-6.12.2013

 

 

 

 

Študijski obisk v Nemčiji – natančneje v Kölnu oz. bližnji okolici ( Sankt Augustin ) je potekal na visokem strokovnem nivoju. Slovenska delegacija, del katere sta bila tudi predstavnika Sindikata obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS ), je z veseljem in z velikim zanimanjem prisluhnila nemškim kolegom glede izvajanja zdravstvenih storitev v Nemčiji, njihove organizacije zdravstvenega sistema, sistema zavarovanj, finančne organiziranosti družbe, spletnega orodja za varnost in zdravje pri delu, itd. Študijski obisk je prinesel obilo dobrih ter produktivnih idej, ki jih bomo v sklopu projekta skušali vnesti v naš sistem in se približali dobri praksi nemških kolegov.

V nadaljevanju sledi kratek opis poteka študijskega obiska. Več informacij o študijskem obisku bo na voljo v prihodnji številki revije Delavec v obrti in podjetništvu.

Pozdravni nagovor gostitelja gospoda Metze je izražal iskreno dobrodošlico, hkrati pa je nakazoval resnost in pomembnost dogodka ter informacij, ki smo jih bili deležni. Poudaril je, da ga veseli, da smo se študijskega obiska udeležili tako predstavniki delodajalcev kot tudi delojemalcev, saj je socialni dialog kljub krizi zelo pomemben in nujen.

Poudarili so pomen standardov dela in varnosti pri opravljanju dela, ki so del našega vsakdana, ne samo v prostem času, tudi na delovnem mestu – gre za problematiko, ki je nikakor ne moremo deliti na službeni in prosti čas. Pomembno je, da varnost in zdravje obravnavamo celostno ter naredimo vse, kar se narediti da za učinkovito preventivo. 

Med drugim so povedali, da imajo 20-25 spletnih orodij za varnost in zdravje pri delu, katera so razvijali približno 17. let. Največji izziv, s katerim se soočajo pa se glasi – »kako ta orodja približati podjetjem, kako miselno prodreti v zavedanje pomembnosti preventive«

Orodja sedaj uporablja 50 000 ljudi v 450 podjetjih (  do 10 zaposlenih ). Omenili so, da jih velika podjetja, kot so npr. Opel, BMW, itd. ne potrebujejo prav veliko, večji poudarek je na mikro, malih in srednjih podjetjih, saj se največ nesreč dogaja prav  tam. Gospod Metze je med drugim tudi dejal, da v primeru obstoja zgolj velikih podjetij, bi lahko njihovo organizacijo kar ukinili, saj velika podjetja resnično dosledno spoštujejo normative pri izvajanju varnosti in zdravja pri delu.

Zanimivost:

Leta 1990 so imeli 4840 nesreč na napravi za rezanje mesa, od tega 14% pri čiščenju naprave. Po uvedbi orodja – so zabeležili v letu 2000 50 % zmanjšan obseg nesreč ( kar priča o učinkovitosti spletnega orodja )

 

Poudarili so tudi, da je njihova organizacija neodvisna od politike in dnevnopolitičnega dogajanja, prav tako imajo avtonomijo kar se finančnega poslovanja tiče, saj so na tak način učinkovitejši in seveda uspešnejši. Edina zadeva, ki je v domeni politike  je preverjanje ali organizacija deluje v okviru zakonskih določil.  Poudarili so tudi da se je »pay as you go« način financiranja pri njih izkazal za najučinkovitejšega . 

 

Študijski obisk Köln, potek 

Predstavitev organizacije  KAN in razvoja (ISO) standardov

DGUV; dr. Sven Timm

DGUV; Iris Hilleman

BDA; Dominik Naumann, presentation by Eckhard Metze

 

Dodatne informacije na spletni strani : http://prozdrav.si/

Köln slika

Vsebinska priprava in slikovni material : Ana Čermelj, strokovna sodelavka GO SOPS