fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Študijski obisk Avstrije, delegacija SOPS & OZS, 20.5.2014

pro za sto 1

Študijski obisk na Dunaju v okviru projekta PRO ZA STO

V okviru projekta PRO ZA STO je bil predviden študijski obisk pristojne inštitucije v Avstriji, ki nadzira prijave čezmejnega opravljanja storitev v Avstriji. Dogovorili smo se za obisk avstrijskega zveznega ministrstva za znanost, raziskave in gospodarstvo na Dunaju, ki je pristojno za odobritev storitev čezmejnega poslovanja. Pristojno zvezno ministrstvo za znanost, raziskave in gospodarstvo na Dunaju smo obiskali tako predstavniki delodajalcev iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije kot predstavniki sindikatov v torek, dne 20. 5. 2014. Po dvournem pogovoru s predstavniki omenjenega ministrstva na Dunaju smo pridobili nekaj novih informacij, koristnih za obe strani, prav tako pa predlagali dodatne rešitve za hitrejše reševanje težav, s katerimi se srečujejo podjetniki posamezniki in podjetja pri čezmejnemu opravljanju storitev v Avstriji.
Kadar gre za opravljanje regulirane dejavnosti v Avstriji, je potrebno storitev pred začetkom del prijaviti v skladu z 94. členom avstrijskega zakona o obrti (GewO) pri pristojnem zveznem ministrstvu za znanost, raziskave in gospodarstvo na Dunaju – (Bundesministerim für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Stubenring 1011 Wien). Podjetniki, ki ne pridobijo tega dovoljena, delajo na svojo lastno odgovornost. Ko podjetniki ali podjetja dobijo, to dovoljenje za opravljanje čezmejnih storitev lahko pričnejo z izvajanjem čezmejnih storitev. Dovoljenje velja eno leto. Po preteku tega obdobja morajo obnoviti prijavo čezmejnih storitev z ustreznim obrazcem, a jim dokumentov ni potrebno na novo prilagati. Avstrijski statistični podatki za prvo polovico letošnjega leta so pokazali, da največ slovenskih podjetij opravlja čezmejno storitev s področja elektroinštalacij, kovinskih montaž in druge vrste montaž v gradbeništvu, štukaterskih del, mizarskih in krovskih. Na novo pa so začeli prihajati v Avstrijo tudi peki, ki želijo s svojimi novimi pristopi ter idejami razširiti svoje prodajno področje.
Prav tako pa mora delodajalec s predpisanim obrazcem elektronsko prijaviti tudi vse zaposlene, ki jih podjetje napotuje na delo v Avstrijo. Pristojni organ za prijavo zaposlenih je zvezno ministrstvo za finance, Brehmenstrasse 14 na Dunaju – BMF. Na podlagi trenutnih veljavnih predpisov brez vizumsko bivanje državljanov tretjih držav ne upraviči opravljanja del v Avstriji. Pred začetkom opravljanja del je potrebno zaprositi za vizum ali dovoljenje za prebivanje. Začetek opravljanja del je možen šele po izdaji vizuma oziroma dovoljenja za prebivanje. Osebe, ki imajo svoje stalno bivališče v Sloveniji, lahko na avstrijskem veleposlaništvu v Ljubljani zaprosijo za vizum z veljavnostjo do 6 mesecev.
Za vse podrobnosti in dodatne informacije pa se naj zaposleni v slovenskih podjetjih, ki so državljani tretjih držav, pred pričetkom opravljanja storitev v Avstriji še neposredno obrnejo na avstrijsko veleposlaništvo v Ljubljani.

 

Prispevek pripravila: Zdenka Bedekovič, univ.dipl.ekon.

Svetovalka-specialistka za področje plač, knjigovodstva in poslovanja v tujini na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

 

pro za sto, dunaj