fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

SKUPAJ – gradniki zdravja

Skupaj

 

gradniki

Projekt SKUPAJ – gradniki zdravja je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V projektu sodelujemo Sindikat obrti in podjetništva Slovenije kot projektni partner, Sindikat delavcev trgovine Slovenije ter Podjetniško trgovska zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije kot nosilec projekta.
Reprezentativna delodajalska ter reprezentativni delojemalski organizaciji zastopamo skupaj preko 80 različnih dejavnosti v Sloveniji. V malih in srednje velikih trgovskih podjetjih je zaposlenih kar 82.322 oseb oz. 73,4 od skupaj 112.135 zaposlenih v tej dejavnosti v letu 2014. Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ter Sindikat delavcev trgovine skupaj zastopata približno 258.000 delovno aktivnega prebivalstva. Pomembno je zavedanje, da danes diferenciacija poklicev ni več strogo vezana in enoznačna kot nekoč. V projektu Skupaj – gradniki zdravja, gre za smiselno povezavo treh poklicev, ki smo jih izbrali kot skupno rdečo nit projekta.
Zgolj z ozaveščenostjo in zavedanjem, da smo ljudje – delodajalci in delojemalci v prvi vrsti sami najzanesljivejši gradniki svoje lastne varnosti in zdravja pri delu, da nosimo prav sami največjo odgovornost za lastno zdravje, saj se tudi posledice bolezni in težav reflektirajo v prvi vrsti pri vsakem posamezniku posebej, nato pri ostalih akterjih (delodajalec, družina, zavarovalnice, navsezadnje država), je in ostaja, ključna prioriteta in proaktivna zaveza partnerjev projekta.
SOPS je pri vseh projektnih aktivnostih, ki dajejo poudarek zdravstveni preventivi, mnenja, da jih je potrebno podpreti absolutno prednostno, zato je angažiranje v tej smeri s strani organov SOPS in zaposlenih toliko večje.

V sklopu projekta bomo izdelali tri orodja OiRA za izdelavo ocene tveganja za sledeče dejavnosti:
-PEKARNE : V Sloveniji se s pekarstvom ukvarja 332 družb, skupaj z obrtniki in s.p-ji jih je okoli 800. Če upoštevamo še tiste, ki imajo pekovsko dejavnost navedeno kot drugo dejavnost, jih je okoli 1600.
-MESNICE : Vedno večje število trgovskih podjetij ob širokem asortimaju živil kupcem, ponuja ob pripravljenih in pakiranih mesnih izdelkih tudi ponudbo mesa iz mesnic, ki so sestavni del prodajaln, tako so ob klasičnih mesnicah, mesnice v prodajalnah dobile svoje mesto kot posebni oddelki, kjer so zaposleni, enako kot v klavnicah, pri pripravi mesa izpostavljeni nevarnostim, ki jih opredeljuje poklic mesarja.
-TRGOVINE : Trgovina, kot ena izmed najpomembnejših panog slovenskega gospodarstva, sledi vsem razvojnim usmeritvam in uspešno nastopa na konkurenčnem evropskem in drugih trgih.
Opomba – Izveden je bil javni razpis – na katerem je bila za izvajalko oz. razvijalko orodij OiRA izbrana ga. Nataša Kramar.

V projektne aktivnosti bomo partnerji projekta aktivno vključili kar 575 oseb, ena pomembnejših aktivnosti pa bo zagotovo aktivna udeležba, vključitev in dvig znanj s področja varnosti in zdravja med vstopajočimi na trg dela (dijaki poklicnih šol).

kick off

Kick off sestanek partnerjev projekta ter strokovnih sodelavcev

VEČ O PROJEKTU NAJDETE NA URADNI SPLETNI STRANI PROJEKTA – KLIK

Ana Čermelj, vodja strokovne službe GO SOPS za finančne, projektne in poslovne zadeve