fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije – SOPS

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS, v nadaljnjem besedilu: sindikat) je samostojna, prostovoljna, nestrankarska, interesna organizacija delavcev, ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih v mikro, malih ter srednjih podjetjih, in samozaposlenih.

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS ) lahko, zaradi učinkovitejšega uresničevanja interesov in ciljev svojega članstva, vzpostavlja tesnejše oblike sodelovanja in povezovanja z drugimi sindikati in sindikalnimi centralami. Naloge in cilji sindikata obrti in podjetništva slovenije pri uveljavljanju interesov članstva so predvsem: sklepanje kolektivnih pogodb za obrt in podjetništvo in njihovo uveljavljanje. Včlanitev v sindikat obrti in podjetništva slovenije je prostovoljna. Član sindikata obrti in podjetništva slovenije ( SOPS) ima pravico do pravne pomoči ( pravnik odgovarja, hitra učinkovita pravna pomoč, možnost mediacije, arbitraže). Sindikat obrti in podjetništva slovenije ( SOPS ) oziroma njegovi organi varujejo delovno in osebno nedotakljivost sindikalnih zaupnikov in drugih sindikalnih delavcev (v nadaljnjem besedilu: sindikalnih zaupnikov) na vseh ravneh organiziranosti sindikata obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS ). Sindikat obrti in podjetništva (SOPS) je organiziran in deluje skladno z interesnim, poklicnim in teritorialnim načelom ter načelom racionalnosti in ekonomičnosti, upoštevaje število in strukturo članstva sindikata obrti in podjetništva slovenije ( SOPS ), materialni položaj ter specifičnosti posameznih območij (regij). Organizacijske oblike delovanja sindikata obrti in podjetništva slovenije (sops) so:sindikalni zaupnik ali zunanji sindikalni zaupnik pri delodajalcu; sindikat na območju (v regiji); sindikat na državni ravni. Organi sindikata obrti in podjetništva slovenije  ( sops ) na državni ravni so: kongres,glavni odbor,nadzorni odbor.  Predsednik sindikata obrti in podjetništva Slovenije ( sops je hkrati predsednik glavnega odbora SOPS in predstavlja sindikat obrti in njegov glavni odbor. Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (prej Sindikat obrtnih delavcev Slovenije, SODS, novembra 2012 preimenovan v SOPS) deluje samostojno in neodvisno na osnovi lastnega programa, strokovna, administrativna, tehnična dela in naloge za sindikat opravlja lastna strokovna služba in pogodbeni delavci.

V Sindikatu obrtnih delavcev Slovenije (SODS, novembra 2012 preimenovan v SOPS, Sindikat obrti in podjetništva, upoštevamo nauke zgodovine, zato si sedanja struktura odgovornih v organizaciji, Peter Jančar, Martin Muršič, Alenka Gajski, člani glavnega in nadzornega odbora Sindikata obrti in podjetništva Slovenije (SOPS), kolegice in kolegi na območjih, zaupniki po kolektivih, po svojih močeh in skupno prizadevamo za boljše življenje članstva in delavcev v obrti in podjetništvu, prihodnost pa gradimo na spoznanjih in izkušnjah, do katerih so v tem sindikatu ( SOPS ) prišli naši predhodniki.

Sindikat obrtnih delavcev Slovenije, preimenovan v Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS ) uspešno deluje že več kot 60. let. Prvo kolektivno pogodbo v Sloveniji in celotni tedanji Jugoslaviji so sklenili ravno delodajalci in delavci v obrti, leta 2011. Je zato Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS ) praznoval 40. Obletnico Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo ( KPop) . Socialni partnerji na področju obrti in podjetništva, smo vse od sklenitve prve kolektivne pogodbe do danes, kontinuirano razvijali socialni dialog in skrbeli, da delavci in delodajalci v obrti in podjetništvu niso nikoli, niti za en dan, ostali brez veljavne kolektivne pogodbe ( KPop ). V tem štiri desetletja trajajočem obdobju socialnega partnerstva je prihajalo do vzponov in padcev, pa vendar se ni nikoli zgodilo, da na področju obrti in podjetništva v Sloveniji ne bi imeli veljavne kolektivne pogodbe, za kar gre velika mera zaslug tudi Sindikatu obrtnih delavcev Slovenije ( SODS ) oz. Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS) .

Sindikat obrtnih delavcev Slovenije ( SODS ) oz. preimenovan v Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS ) ima tudi svoje lastno glasilo Delavec v obrti in podjetništvu. Na kratko mu pravimo kar Delavec. Leta 2009 je Delavec v obrti in podjetništvu praznoval svojo 25. Obletnico, na kar je Sindikat obrti in podjetništva zelo ponosen.

Petindvajsetletna tradicija našega Delavca v obrti in drobnem gospodarstvu oz. po novem preimenovan Delavec v obrti in podjetništvu, je še toliko bolj dragocena, saj priča o dolgoletni privrženosti in usmeritvi našega glasila najnaprednejšim tendencam v času pred, med in po osamosvojitvi Slovenije. K temu niso prispevali samo tedanji funkcionarji Sindikata obrtnih delavcev Slovenije ( SODS ), zdaj Sindikat obrti in podjetništva ( SOPS ) od takratnega predsednika Martina Muršiča do takratnega sekretarja Radeta Miloševiča, temveč tudi številni ustvarjalci in novinarji časnika Delavec. Delavec, Delavec v obrti in podjetništvu se je uveljavil kot nepogrešljiv dejavnik v socialnem dialogu med socialnimi partnerji na vseh ravneh, saj je spremljanje socialnega dialoga ena od stalnic njegove uredniške politike. Glasilo Delavec ne išče afer in ne razpihuje nasprotij med delom in kapitalom, temveč išče stične točke in afirmira odkrit ter korekten socialni dialog med predstavniki sindikata obrtnih delavcev oz. sindikata obrti in podjetništva in delodajalskih organizacij ( ZDOPS – GIZ, GZS, PTS oz. podjetniško-trgovska zbornica). Vsebinska zasnova Delavca oz. revije Delavec v obrti in podjetništvu je v prvi vrsti promoviranje primerov dobre prakse, tako na področju delovnih razmer v posameznih obratovalnicah kot na področju stalnega izobraževanja in usposabljanja delavcev zaposlenih pri obrtnikih in podjetnikih.

Žužkove dneve ( oz. Žužkovi dnevi ) za svoje člane oz. člane sindikata obrti in podjetništva Slovenije in predstavnike socialnih partnerjev vsako jesen organizira SODS oz. SOPS – Sindikat obrti in podjetništva Slovenije. Ob jubilejni 30. letnici spoštovanja vredne tradicije je Sindikat obrti in podjetništva, SOPS ( sindikat obrti in podjetništva Slovenije) strokovni posvet organiziral v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, pod pokroviteljstvom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Organiziranost:

Osrednjeslovenska območna organizacija Sindikata obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

Parmova ulica 51, 1000 Ljubljana

Tel. : 01 / 300 01 00

Faks : 01 / 300 01 07

E-naslov : obm.lj@zsss-sindikat.si

 

Območna organizacija Gorenjska: Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

Poštna ulica 4, 4000 Kranj

Tel. : 04 / 201 78 50

Faks : 04 / 201 78 55

E-naslov : danica.mohoric@sindikat-zsss.si

 

Območna organizacija Primorska in Notranjska: Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

Partizanska 15, 6210 Sežana

Tel. : 05 / 730 23 50

Faks : 05 / 734 41 99

E-naslov : bojan.kramar@sindikat-zsss.si

 

Območna organizacija Savinjska: Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

Gledališka 2, 3000 Celje

Tel. : 03 / 425 57 00

Faks : 03 / 425 57 15

E-naslov : mojca.stropnik@sindikat-zsss.si

 

Območna organizacija Pomurje: Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

Tel. : 02 / 522 37 40

Faks : 02 / 522 37 45

E-naslov : joze.turkl@sindikat-zsss.si

 

Območna organizacija Podravje in Koroška: Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

Neratova ulica 4, 2000 Maribor

Tel. : 02 / 234 83 02

Faks : 02 / 234 83 13

E-naslov : podravje@sindikat-zsss.si

 

Šaleško-savinjski sindikati: Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

Prešernova cesta 1, 3320 Velenje

Tel.: 03 / 898 27 50, 03 / 898 27 51

Gsm : 041 738 141

Faks : 03 / 898 27 61

E-naslov : salesko.savinjski.sindikati@gmail.com

 

Območna organizacija Spodnje Podravje: Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

Čučkova ulica 1, 2250 Ptuj

Tel. : 02 / 771 67 11

Faks : 02 / 771 67 15

E-naslov : zvonka.kolednik@sindikat-zsss.si

 

Območna organizacija Dolenjska, Bela Krajina in Posavje: Sindikat obrti in podjetništva Slovenije          ( SOPS )

Cvelbarjeva 3, 8000 Novo mesto

Tel. : 07 / 337 58 10

Faks : 07 / 337 58 21

E-naslov : oodbkp@sindikat-zsss.si