fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Vse manj mladih se odloča za obrtne poklice – problematika

Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije je 1.8.2019 na svojem Facebook profilu objavila sledeči prispevek :

“OOZ Ljutomer je skupaj z občino organizirala okroglo mizo o položaju obrti in podjetništva v pomurski regiji. Predsednik OZS Branko Meh se je dotaknil problema pomanjkanja kadra, s katerim se soočajo obrtniki in podjetniki. “Morali bi razbremeniti stroške plač, da bi delavcem ostalo več. Delavci morajo imeti dostojne plače za dostojno življenje. Večji osebni dohodki pa pomenijo tudi večjo domačo potrošnjo,” je med drugim poudaril Meh. Pomanjkanje kadra občutijo tudi v Ljutomeru. Predsednik OOZ Ljutomer Ivo Ozmec je dejal, da gredo mnogi raje delat v Avstrijo, kjer so višje plače. Podatki še kažejo, da se vse manj mladih v tej regiji odloča za obrtništvo in podjetništvo, kar je po mnenju govorcev na okrogli mizi zaskrbljujoče.” (FB profil Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije)

Rešitev se ponuja na pladnju : sklenitev nove Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, kjer bodo pravice in obveznosti zaposlenih v obrti jasno definirane, obrtni poklici pa povzdignjeni na raven kakršno si zaslužijo. Sindikat obrti in podjetništva Slovenije vseskozi poziva Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije na začetek pogajanj za sklenitev nove kolektivne pogodbe, ki bi predstavljala minimalni standard dobrega obrtništva.

Vse dokler bodo odzivi takšni, kot jih predstavljamo v nadaljevanju, tako dolgo bodo obrtniki lahko tarnali nad pomanjkanjem delavcev, OZS pa frustracije s terena objavljala na družbenih omrežjih (brez učinka).

Brez nič ni nič.

(AČ, GO SOPS)

________________

Neodzivnost socialnega partnerja na izhodiščni predlog KPop, vezan na dopis št. 110/2019, z dne 20.3.2019

Glavni odbor SOPS je v dopisu, dne 11.6.2019 pozval delodajalske organizacije k jasnemu odgovoru »kateri del izhodiščnega predloga KPop je za delodajalce nesprejemljiv.«

Spomnimo, slabe tri mesece je od poslanega dopisa št. 110/2019 s strani Glavnega odbora SOPS, v katerem smo pozvali vodstvo Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije, da pojasni, v katerem delu izhodiščnega predloga nove Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, gre za nesprejemljivo vsebino, ki je bila v osnovi podlaga za začetek pogajanj med predstavnikoma delodajalcev in predstavnikom delavcev v obrti in podjetništvu.

Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije so znana stališča delodajalskih organizacij glede osnutka predložene Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, ki jo je za in v skupnem imenu sindikatov, predstavnikov zasebnega sektorja, delodajalskim organizacijam, predstavila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

V dopisu je SOPS jasno poudaril, da se primat ustvarjanja temeljnih vsebinskih normativov za obrt in podjetništvo, z odklonilnim stališčem do pogajanj na bipartitni ravni, vztrajno izmika iz rok OZS in ZDOPS – GIZ ter SOPS in bo zaradi trenutnih (kratkoročnih) koristi, dolgoročno škodljivo za najvitalnejši in najbolj perspektiven del slovenskega gospodarstva.

Med drugim je zaskrbljujoče, da se vlagajo upi, kot gre razumeti poteze in odgovore s strani vodstev socialnih partnerjev z delodajalske strani, v zdravorazumskost politike in verjeti da bo sokreiranje ali pa celo popolnoma oblastno kreiranje normativov obrti s strani vsakokratne politike produktivnejše od bipartitnega dogovarjanja. Omenjeno bo vodilo v stagnacijo minimalnih standardov ter upadanje moči socialnih partnerjev.

Na podlagi zapisanega, z zaupanjem v dolgoročnost partnerstva  in vizijo, ki bi jo morala imeti vodstva, smo v SOPS pozvali Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije, k ponovnemu razmisleku in pristopu k pogajanjem za sklenitev nove Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo.

Hkrati je Glavni odbor ocenil, da bi bilo že na podlagi poslovne kulture, pa tudi tradicije dialoga, ustrezno, da vodstvo OZS v svojem odgovoru vsebinsko utemelji v katerem delu izhodiščnega predloga KPop gre za nesprejemljivost vsebine, ki je tekom pogajanj ne bi bilo ali ni moč kompromisno dogovoriti z dolgoletnim socialnim partnerjem.

Rezultat zapisanega bo izhodišče prihodnjega delovanja in organiziranja sindikalnih aktivnosti v Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije, pri katerem drugačni vsebinski in ustrojski pristopi od tradicionalno – obstoječih, na vseh ravneh sindikalne organiziranosti, niso izključeni.

 Ana Čermelj, generalna sekretarka SOPS