fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Jubilej 30. “Žužkovi” dnevi

Jubilejni 30. Žužkovi dnevi (2012)
 V najboljših letih – starejši od države …

 

Žužkove dneve za svoje člane in predstavnike socialnih partnerjev vsako jesen organizira SODS oz. po novem Sindikat obrti in podjetništva. Ob jubilejni 30. letnici spoštovanja vredne tradicije je Sindikat obrti in podjetništva strokovni posvet organiziral v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, pod pokroviteljstvom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Največja dodana vrednost Žužkovih dni je vsako leto ravno v tem, da funkcionarji in zaupniki Sindikata obrti in podjetništva Slovenije na svojem strokovnem posvetu ne prepričujejo že prepričanih, torej sami sebe, temveč izmenjajo strokovna mnenja in poglede na najbolj aktualna vprašanja s predstavniki delodajalcev in vlade.

Na strokovnem posvetu je bilo največ pozornosti namenjene razpravi o napovedanih spremembah delovnopravne zakonodaje in reformi trga dela, kjer se je zbralo več kot 60. predstavnikov vseh socialnih partnerjev na področju obrti in podjetništva – sindikata obrtnih delavcev (preimenovan v SOPS), delodajalskih organizacij in vlade.

Predsednik ZSSS Dušan Semolič se je spomnil na pomemben prispevek svojega profesorja in mentorja Ivana Žužka in sindikalista Gregorja Mikliča k delovnopravni zakonodaji in poudaril, da smo sedaj zopet pred njenim spreminjanjem. Poudaril je pomembnost sodelovanja in socialnega dialoga.

Udeležence srečanja je prav tako pozdravil generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Igor Antauer, ki je opozoril, da so odnosi med delodajalci in delavci v majhnih obratovalnicah praviloma prijateljski in marsikdaj že družinski, zato je na področju obrti in podjetništva nujno sklepanje kompromisov, česar se je še posebej zavedal Gregor Miklič.

Pravnik pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Tomaž Bernik je predstavil poglavitne cilje reforme trga dela; zmanjšati segmentacijo na trgu dela oziroma veliko razlike v pravicah med zaposlenimi za nedoločen čas in določen čas, uveljaviti varno prožnost, poenostaviti postopke odpuščanja, prilagoditi predpise staranju prebivalstva, povečati učinkovitost inšpekcijskega nadzora, urediti problematiko »slamnatih podjetij«, itd,…

Obrtnikom in pri njih zaposlenim delavcem sta spregovorila tudi nacionalni koordinator Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti Aleš Kenda in njegova namestnica Magda Zupančič iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Kot je dejal Kenda, je danes povprečna življenjska doba za 30. let daljša kot pred sto leti, zato moramo ustvariti tudi starosti primerno Evropsko unijo, v kateri bodo starejši živeli bolj zdravo, da bodo dlje časa delovno aktivni in socialno vključeni – tudi preko različnih oblik prostovoljstva. Zupančičeva pa je opozorila, da so za starejše delavce zelo pomembne kompetence, ki jim omogočajo bolj mehek prehod iz srednje generacije v seniorsko.

Samostojna pravna svetovalka ZSSS Andreja Toš Zajšek in Igor Antauer  sta spregovorila o pomembnosti mirnega reševanja sporov oziroma mediaciji in arbitraži. Opozorila sta, da sodni mlini pri nas meljejo prepočasi in da je resnično bolje reševati spore po mirni poti s pomočjo mediatorja, ki obema sprtima strankama pokaže ogledalo in jima pomaga, da sama prideta do resnice in rešitve problema.  Kot zanimivost je treba omeniti Dansko, ki že 110. let spore rešuje po mirni poti – z mediacijo in arbitražo. Tudi Vlado Miketek se je strinjal, da je vse probleme moč rešiti s pogovorom, in dodal, ker sam tako dela, že 36. let ni šel z dela slabe volje. Anton Fidler je v zvezi z zakonodajo in delovanjem sodišč omenil problem »nadzora malih rib«, tajkuni in »velike ribe« pa se roki pravice vedno izmuznejo.

Nekdanji prvi mož inšpektorata za delo Borut Brezovar je spregovoril o vlogi socialnih partnerjev pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Po njegovih besedah je na delavca treba gledati celostno, saj je človekovo življenje odvisno od škodljivih vplivov pri delu, od načina izrabe prostega časa ter življenjskega sloga. Delodajalec mora poleg varnosti in zdravja pri delu omogočiti tudi osebni razvoj, socialno vključenost in sodelovanje pri odločanju.

Organizatorji Žužkovih dni vsako leto na program uvrstijo eno temo za sprostitev oziroma »dušo in srce« udeležencev. Tako je ob 30. jubileju kustos Narodne galerije v Ljubljani dr. Ferdinand Šerbelj predstavil temo o bontonu, ki daje ton odnosom med ljudmi. Po besedah Šerbelja gre za prostovoljno obveznost, ki jo ljudje kot družbena bitja sprejmemo, da se lahko normalno in nemoteno vključimo v socialno okolje. Predavanje o bontonu je bilo hkrati tudi predavanje o zgodovini družbenega življenja.

 

Najvišje priznanje SODS – letos Mariji Novak

Glavni odbor sindikata obrtnih delavcev je skladno s statutarnimi pristojnostmi in določili pravilnika o podeljevanju priznanj ter plaket sindikata, na seji 13. septembra 2012, obravnaval predlog za priznanje, ki ga je z obrazložitvijo posredovala Območna organizacija sindikata Podravja in Koroške, s sedežem v Mariboru. Na tej osnovi je glavni odbor sindikata določil za dobitnico najvišjega priznanja sindikata za leto 2012 gospo Marijo Novak, ki je članica sindikata že od svoje prve zaposlitve v letu 1990. V SODS se je včlanila leta 2002, saj je vedela, da se Sindikat obrtnih delavcev Slovenije prav tako kot ona sama neumorno posveča pravičnemu boju za pravice zaposlenih. Je vselej pripravljena prisluhniti ljudem in pomagati po svojih najboljših močeh. Zelo aktivno sodeluje tudi v Območni organizaciji Sindikata obrtnih delavcev Podravja in Koroške.

Sindikat pomeni del varnosti in neprestanega iskanja idej za dobrobit vseh zaposlenih, pri sindikalnem delu nas vodijo spoznanja, da so dejanja vrednejša od besed, in nemalokrat je prav naš sindikat delavčev najboljši prijatelj. Veseli nas, da gospa Marija Novak deli z nami svoje izkušnje, si prizadeva za boljši socialni in materialni položaj zaposlenih ter izraža iskreno pripadnost Sindikatu obrtnih delavcev Slovenije, zato si zasluži vso pohvalo in priznanje.

Dobitnici najvišjega priznanja Sindikata obrtnih delavcev Slovenije iskreno čestitamo, prav tako smo se s ponosom udeležili 30. jubilejnega strokovnega posveta »Žužkovi dnevi« in se veselimo druženja z Vami tudi v prihodnje.

 

Vaš Sindikat obrtnih delavcev Slovenije

(novembra 2012 preimenovan v Sindikat obrti in podjetništva Slovenije)

image002

image001