fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Navidezni konflikti med zasebnim in javnim….a bistvo je povsem drugje… Kje ? V nujnosti enakega vrednotenja zdravja ljudi!

Dne 19.4.2021 smo prejeli nekaj novinarskih vprašanj v zvezi z izplačili dodatkov v zdravstvu (tukaj)

Objavljamo obširno pojasnilo, podano s strani vodstva Glavnega odbora SOPS

 

Vprašanja so označeno s krepko pisavo. Odgovori SOPS pa navedeni v nadaljevanju.

– Do katerih in kolikšnih dodatkov so upravičeni zaposleni v zdravstvu in kakšni so kriteriji za izplačilo?

Odg.

Sindikat obrti in podjetništva (v nadaljevanju tudi SOPS) je predstavnik delavcev gospodarstva. Za javni sektor predlagamo, da se obrnete na predstavnike zaposlenih javnega sektorja. Sicer je dodatek za delo v času epidemije covida-19 za javni sektor določen s kolektivno pogodbo za javni sektor. Uveljavljen je bil znotraj enotnega plačnega sistema v letu 2008.

– V nekaterih zdravstvenih ustanovah naj bi prihajalo do neupravičenih izplačil, ponekod so uvedli revizije. Prosim za odziv in vaše mnenje o tem.

Odg.

Sindikat obrti in podjetništva se ni osredotočil na izplačevanje dodatkov v javnem sektorju, saj je njegovo poslanstvo skrb za delavce v gospodarstvu in opozarjanje na njihovo problematiko. Za korektnost izplačil dodatkov in drugih specifik znotraj javnega sektorja obstajajo pristojne inštitucije, ki naj opravijo svoje delo.

Vaša opozorila so med drugim glede dodatkov za zunanje izvajalce (čistilni delavci), ki so zaposleni v zasebnih družbah, saj naj ne bi bili upravičeni do dodatkov. Kakšni so vaši postopki glede tega, na koga ste se obrnili, kakšni so odzivi pristojnih?

Odg.

Naša osrednja opozorila so bila vseskozi usmerjena v nomotehnično in vsebinsko neustreznost nekaterih členov interventne zakonodaje, ki se dotika delavcev gospodarstva.
V okviru PKP7 je prišlo do nedopustnega razlikovanja delavcev glede na status zaposlitve oz.glede na to, kje so zaposleni, zato je Glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva Slovenije dne 15.4.2021 vložil zahtevo za presojo ustavnosti dveh členov tega zakona (33 in 86 člena) na Ustavno sodišče RS. S strani ministrstva za zdravje pa je prišlo obvestilo, ki pritrjuje pravilnost naše ocene in opozoril, in sicer je ministrstvo novinarjem Financ pojasnilo, da bodo te krivice na katere Sops povsem korektno opozarja, popravili v PKP9.

Ne glede na obljubo, je SOPS vložil zahtevo na Ustavno sodišče RS. Iz previdnosti in odgovornosti do delavcev, ki jih zastopamo.

– Za kakšne spremembe se poleg tega zavzemate glede izplačil dodatkov v zdravstvu?

Odg.

Treba je razumeti na kaj opozarjamo in koga zastopamo. Zastopamo tiste delavce, ki sicer opravljajo svoje delo v zdravstvenih ustanovah, domovih za starostnike, a poleg njih še 140.000 drugih delavcev gospodarstva.

Torej zastopamo interese zaposlenih v zasebnem sektorju, delavcev pri zasebnih delodajalcih, obrtnikih, malih podjetnikih in drugih d.o.o.-jih. Nekateri od teh pa preko javnih naročil izvršujejo del nalog, nujnih za brezhibno delovanje celotnega sistema javnega zdravstva (npr.čistilke v bolnišnicah, pralci bolnišničnega perila, ipd.)

– Če bi še kar koli izpostavili glede dodatkov v zdravstvu, prosim.

Odg.

Sindikat obrti in podjetništva bo enako kot doslej, dosledno spremljal in nadzoroval uresničevanje pravic delavcev v gospodarstvu in skrbel, da kot delavci in kot ljudje ne bodo spregledani. Cel čas epidemije smo zato na pristojna ministrstva naslavljali številne pobude in zahteve glede pravic delavcev gospodarstva.
Gre za pomembne kadre (ponekod vidimo, tudi podporne kadre javnemu sektorju), brez katerih celoten sistem države ne more delovati.

Zamislite, da delavci v (sicer zasebni) pralnici bolnišničnega perila napovedo stavko v tem trenutku, zato, ker menijo, da je minimalna plača v času epidemije in tveganj, ki jih prinaša ravnanje z umazanim bolnišničnim perilom preprosto premalo?

In če smo povsem iskreni. Je premalo. Do dodatkov na podlagi PKP7 pa zaradi povsem deplasirane razlage interventne zakonodaje niso bili upravičeni.

Kakšen bi bil rezultat? Kolaps sistema, zaradi higiene. Enako lahko rečemo v primeru čistilk v bolnišnicah.

Sindikat obrti in podjetništva poudarja, da je nepoglobljeno enostransko in nevsebinsko prikazovanje vrednosti posameznih poklicev kot se dogaja v zadnjem času v tem konkretnem primeru povsem brezpredmetno in namerno preusmerja pozornost od bistva.  Na primer tukaj
Bistvo opozoril SOPS-a je zgolj razumeti temelj: zdravje slehernega posameznika je vrednota, ne glede na poklic, ki ga opravlja, ker je človek po sebi vrednota in v okviru interventne zakonodaje v času izrednih razmer s katerimi se sooča tako javni kot tudi zasebni sektor, spregledati le eno sfero delavcev, t.j.tiste, ki so zaposleni v gospodarstvu in opravljajo pomembno podporno delo za javni sektor, nedopustna diskriminacija in degradacija poklicev, ki so (tudi) pomembni.
Proti nedopustni diskriminaciji delavcev gospodarstva, ki jih predstavljamo in zastopamo, se bomo borili tudi naprej.

Ana Čermelj
Generalna sekretarka SOPS