fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Kongres

Kongres

Kongres je najvišji organ sindikata in se sklicuje vsakih 5 let, v kolikor sindikat izpolnjuje zakonske kriterije za posredno reprezentativnost na državni ravni. Do izpolnitve zakonskih pogojev (posredne) reprezentativnosti vse pristojnosti kongresa prevzema glavni odbor sindikata.

Kongres sestavljajo delegati, člani sindikata, izvoljeni v teritorialnih odborih ter člani glavnega in nadzornega odbora.

Sklep o sklicu kongresa sprejme glavni odbor in ga s predlogom dnevnega reda objavi najmanj 30 dni pred izvedbo kongresa. S sklepom o sklicu kongresa se določi število delegatov in kriterije za njihovo izvolitev.

Za obravnavo najpomembnejših vprašanj, ki zadevajo članstvo in organizacijo lahko glavni odbor skliče izredni kongres.

Pisno utemeljen predlog o sklicu izrednega kongresa lahko podajo člani glavnega odbora, o katerem le-ta odloči soglasno.

 

Naloge kongresa so:

  • oceni delovanje sindikata, in rezultate sodelovanja z drugimi sindikati in sindikalnimi centralami v preteklem mandatnem obdobju;
  • sprejme program in usmeritve za njegovo uresničevanje;
  • voli predsednika sindikata;
  • potrdi sestav članov glavnega odbora;
  • voli člane nadzornega odbora.