fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – 2024 !

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – s 1. 3. 2024 novi zneski najnižjih osnovnih plač in vajeniških nagrad

Skladno s 64. členom Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP) se najnižje osnovne plače s 1. 3. 2024 povečajo na podlagi povprečne letne inflacije preteklega leta in enkrat letno tj. s 1. marcem za 1/3 letne pozitivne rasti BDP preteklega leta.

Povprečna letna inflacija za leto 2023 zanaša 7,4 %, BDP pa 1,6 %, zato se najnižji osnovni zneski plač za posamezni tarifni razred za 174 ur na mesec uskladijo za 7,93 % (7,4% + 1/3 BDP 0,53 %) in od 1. marca 2024 tako znašajo:

V skladu s 76. členom KPOP je vajeniška nagrada določena v vsakokratnem veljavnem zakonu o vajeništvu. Zneski vajeniških nagrad se po 7. odstavku 20. člena Zakona o vajeništvu usklajujejo na način in v roku, ki ga določa Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS. Ta v 3. členu določa, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Letna inflacija v 2023 je bila 4,2 %, tako da zneski vajeniških nagrad s 1. marcem 2024 znašajo:

 

O KPOP :

Aprila 2023 je bila s strani Sindikata obrti in podjetništva Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov podpisana nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – KPOP, ki se je začela uporabljati s 1.5.2023 (Uradni list št. 46/2023 in 62/2023). Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

Nova KPOP je naslednica najstarejše kolektivne pogodbe za zasebni sektor v državi, ki je bila izpogajana koncem leta 1971 in je s spremembami veljala vse do konca leta 2018. V marcu 2023 je bila dogovorjena nova pogodba, ki na področje obrti in malega gospodarstva znova prinaša stabilnejše in bolj predvidljivo delovnopravno okolje, ki ga gospodarstvo nujno potrebuje.  Obe pogodbeni stranki sta pri pogajanjih izhajali iz razumevanja pomembnosti razvoja obrti in podjetništva ter posledic, ki jih dejavnosti obrti in malega gospodarstva imajo za socialno varnost delavcev, državo in naše skupno dobro, zavezujeta pogajati v dobro razvoja obrti in podjetništva ter interesov vseh, ki jih zastopata.