fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

DialogeS

 

 

DialogeS

‘ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do
predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev
dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu’

 

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ ( ZDOPS-GIZ ) in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS ) skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu.

Glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva (GO SOPS) je partner v projektu z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ ( ZDOPS – GIZ ).

Naziv projekta je DialogeS in bo realiziran v letu 2013 in 2014.

ZBORNIK PROJEKTA – KLIK

Kratko o projektu DialogeS:

Strateški cilji projekta:

– Okrepitev bipartitnega socialnega dialoga v obrti in podjetništvu

– Priprava podlag za spodbuditev rešitev za izboljšanje pogojev dela, zaposlovanja, ukrepov APZ

– Priprava predlogov za boljšo ureditev delovnega okolja in organizacije dela

 

Vpliv projekta na deležnike:

– Ozaveščanje deležnikov in ciljnih skupin glede problematike, ki jo bo obravnaval ta projekt

– Povečano medsebojno zaupanje, kot trajna osnova za konstruktivnejše dolgoročno sodelovanje

– Povečana sinergija pri razvoju aktivnih politik trga dela

– Prenos dobrih praks

– Informacije o novih možnostih kreiranja in izvajanja aktivnih politik trga dela

 

Vpliv projekta na ciljne skupine:

– Povečanje medsebojnega zaupanja delavcev in delodajalcev glede koristnosti učinkov ukrepov aktivnih politik trga dela

– Hitrejše in lažje zaposlovanje, povečana mobilnost

– Nove zaposlitvene možnosti in lažji prehod brezposelnih oseb v zaposlitev

– Izboljšani pogoji organizacije dela z vplivom na usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

– Zmanjševanje »zaposlitvenega krča« pri delodajalcih

– Olajšan prehod v zaposlitev že v odpovednem roku

– Povečana ozaveščenost javnosti o koristih ukrepov in učinkov aktivnih politik trga dela

– Večja ozaveščenost in obveščenost zaposlencev v obrtno zborničnem sistemu o ukrepih koristih ukrepov aktivnih politik trga dela

 

Trajnostni učinki projekta

Te prepoznavamo predvsem v znanju, ki bo ostal med deležniki in ciljnimi skupinami na podlagi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, usposabljanja in razpoložljivosti dokumentov.

Projektni predlogi bodo usmerjeni predvsem v trajnostne učinke in dolgoročno izvajanje rešitev za prožnejše medsektorsko in regionalno mobilnost delavcev.

Trajne učinke bodo imele ugotovitve in rešitve glede fleksibilnejšega prehoda brezposelnih v zaposlenost.

Trajnostni učinek bo na področju medgeneracijskega sodelovanja.

 

Upravičenci
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ ( ZDOPS ),
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Sredstva : 141.418,00 €
IN
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Sredstva: 30.752,00€

 

Trajanje projekta: 8. avgust 2013 – 31. avgust 2014

 

Dodatne informacije o projektu : 08/20 52 681 ; generalni sekretar SOPS Martin Muršič
Projekt DialogeS je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov partnerjev socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014 v okviru 1. Razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 1.4. prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
Projekt je sofinanciran in sicer iz javnih virov financiranja do največ 172.170,00 EUR.
Višina skupnih stroškov projekta (operacije) je ocenjena na 190.662,00 EUR.
Lastna sredstva vložena v izvajanje projekta oz. operacije, s strani socialnih partnerjev SOPS IN Zdops-GIZ so ocenjena na 18.492,00 EUR.

 

Delež sofinanciranja iz sredstev Evropskega socialnega sklada je 85% in predstavlja 146.344,50 EUR,
Delež slovenske udeležbe je 15% in predstavlja 25.825,50 EUR.

 

Naročnik projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

 

DialogeS poskusna

Strokovna služba glavnega odbora SOPS