fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

33. strokovni posvet delavcev – Žužkovi dnevi

SINDIKAT OBRTI IN PODJETNIŠTVA SLOVENIJE je že 33. leto zapored

organiziral Žužkove dneve.

SOPS - vabilo 33 Žužkovi

Na strokovnem posvetu delavcev obrti in podjetništva, imenovanem Žužkovi dnevi, ki ga je SOPS organiziral v sklopu projekta ProZDRAV 2, se je zbralo nekaj manj kot 50 udeležencev. Uvodoma sta udeležence posveta pozdravila,  g. Igor Antauer, generalni sekretar Zdops ter g. Peter Jančar, predsednik SOPS.

Udeleženci posveta s(m)o lahko z velikim veseljem in polni zanimanja prisluhnili mag. Brezovarju, mag. Dernovšček Hafner ter dr. Šerbelju. Rdeča nit predavanj je bilo seveda naše zdravje. Prvo predavanje je v ospredje postavilo pomen preventive, ki je po besedah prvega predavatelja sinonim za najustreznejše ukrepanje, ko govorimo o nevarnostih na kateremkoli področju. Nedvomno dejstvo je, da so predvsem mikro in mala podjetja najbolj izpostavljena neustreznemu ravnanju s področja varnosti in zdravja, predvsem zaradi omejenih finančnih resursov, časovnih stisk ter pomanjkanju ustreznega kadra, v smislu – delodajalec, ki ima zaposlenih 5 delavcev, si preprosto ne more privoščiti 1 delavca zgolj za področje izvajanja varnosti in zdravja pri delu. Naloga ustreznih inštitucij je torej v tem, da na najbolj ekonomičen način zagotovijo možnosti, ki bodo privedle do varnejših delovnih mest – kot to omogoča orodje OiRA, ki ga projektni/socialni partnerji razvijamo v okviru projekta (in smo jih že razvili v okviru prejšnjega projekta ProZDRAV). Po Brezovarjevem mnenju, je zelo pomemben člen v okviru Zakona o varnosti in zdravju pri delu prav člen, ki govori o vzgoji in izobraževanju ter je v našem izobraževalnem sistemu absolutno premalo upoštevan in spregledan. Vzgoja in izobraževanje v zvezi varnostjo in zdravjem pri delu sta (bi morala biti*) sestavni del programov izobraževanja na univerzah in šolah vseh vrst in stopenj. Usposabljanje za varno in zdravo delo je sestavni del uvajanja v delo.

žužkovi 4

Temo “Kako zaznati in se obvarovati pred izgorelostjo in stresom na delovnem mestu” je predstavila mag. Dernovšček Hafner, ki je opozorila, da stres ne izbira ter lahko prizadene kogarkoli na kateremkoli delovnem mestu. V spreminjajočem svetu dela se s stresom sooča večina zaposlenih, vendar ne smemo govoriti zgolj o negativnem stresu, temveč tudi takem, ki osebo spodbudi, da delo opravi bolje in hitreje. Psihološki simptomi negativnega stresa pa se kažejo kot razdražljivost, nezadovoljstvo z delom, pritoževanje, ipd. Ključno sporočilo predavanja je bilo v izrečeni misli, da je za dobro vsakodnevno funkcioniranje v delovnem okolju in zadovoljstvo pri delu zelo pomembna usklajenost med zahtevami in odgovornostmi dela ter predvsem avtonomijo pri delu, ob sočasnem dobrem sodelovanju in zaupanju med sodelavci in nadrejenimi/vodstvom podjetja.

žužkovi 2

Zadnje predavanje je bilo s strani dr. Šerbelja, ki je kot eno ključnih komponent zdravja, izpostavil rekreacijo. Kot je dejal dr. Šerbelj “v planinarjenju je tisoč različic za tisoč različnih oseb”. Hoja je človekovo naravno gibanje, zato je planinarjenje primerno za vsako starostno obdobje za vse ljudi ter prilagodljivo psihofizičnim lastnostim posameznika. Predstavitev amaterske športne aktivnosti kot najboljši način krepitve telesnega in mentalnega zdravja so z navdušenjem poslušali vsi navzoči ter pridobili marsikateri nasvet glede varnega in zdravega pohodništva in planinarjenja pa tudi glede izbranih poti, ki jih imamo Slovenci. Z nabranimi močmi, ki jih pridobimo preko telesne aktivnosti pa smo v našem delovnem okolju polnejši elana ter se lahko učinkoviteje soočimo z delovnimi izzivi ter spodbudimo našo ustvarjalnost.

žužkovi

Predstavitve :

mag. Brezovar, S preventivo…

mag. Dernovšček Hafner, Stres in izgorelost…

dr. Šerbelj Pot v gore