fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Poštenost in načelnost sta vrlini socialnega dialoga brez roka trajanja – SOPS spodbuja h kulturi odnosov, temelječih na zapisanem.

Pred časom sem prejela nekaj vprašanj o socialnem dialogu v obrti in podjetništvu. Ker pri Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije že po naravi stvari nastopamo z argumenti in ne rožljamo (za vsako ceno in ob vsaki priliki) z najmočnejšim orožjem sindikata, torej ne nastopamo s pozicije moči, je smiselno objaviti odgovore širši javnosti, ki lahko na tak način (»s prve roke«) spoznava kaj pomeni delovanje v okviru SOPS.

»Iz SOPS ste konec leta opozorili, da se zaradi radikalnih stališč delodajalcev po več desetletjih končuje obdobje socialnega miru v obrti in podjetništvu.

–     1.   V čem se je kazala radikalnost stališč delodajalcev,

–     2.   Koliko od tistega, na kar ste opozorili, še drži,

–     3.   Kaj se je dogajalo od takrat, kaj je delal SOPS,

–      4.  V kakšnem stanje je sedaj socialni dialog v vaših dejavnostih,

–      5.  Kakšne načrte imate,

–      6.  Kaj je cilj in kaj boste zanj storili?«

_________________

–     1.   V čem se je kazala radikalnost stališč delodajalcev?

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki beleži 47.let obstoja in je temelj socialnega miru v obrti in podjetništvu ter je nasploh vselej veljala kot temelj naprednega razmišljanja in spodbuda sprememb delovno-pravne zakonodaje, se v obstoječi obliki, normativnem delu, uporablja še do 31.12.2019.

Socialna partnerja, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, kot predstavnik delavcev ter Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije skupaj z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, kot predstavnika delodajalcev, sta dogovorjene in zapisane zaveze iz decembra 2017 »Sporazum o vsebini izhodišč pogajanj za spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo v letu 2018 (v skladu z aktualnimi gospodarskimi rezultati in napovedmi)« razlagala svojevrstno.

Glavni odbor SOPS je zavzel načelno stališče, da zapisani usklajeni dogovori veljajo in se spoštujejo, druga stran je najverjetneje razumela podpis nekoliko drugače, morda bolj fleksibilno ali pa po trenutnem navdihu oportunizma.

Špekulirati zakaj se socialni partner ni držal lastnih zavez, nima prevelike vrednosti.

Dejstvo je, da je Glavni odbor SOPS na svoji zadnji seji leta 2018, dne 5.12.2018, po predlogu predsednika SOPS, ki je bil hkrati vodja pogajalske skupine delavcev, soglasno odločil kje so meje do katerih lahko pogajalska skupina SOPS še manevrira in se dogovori in kje je potrebno potegniti zavoro. Minimum zahtev so bile štiri »postavke«; dvig najnižjih osnovnih plač v predlogu, ki ga je potrdil Glavni odbor SOPS kot najvišji organ, dvig povračila stroškov malice in prevoza ter dvig regresa za letni dopust. Drugi strokovni predlogi sprememb in dopolnitev, ki jih je pripravilo vodstvo SOPS bi nekako v duhu dobrega social-partnerskega odnosa in tradicije počakali na drugo priložnost, tekom drugih pogajanj (opomba: vemo, kakšne so bile reakcije delodajalcev in njihovih predstavništev na temo sprememb Zakona o minimalni plači).

Radikalnost stališč delodajalcev se je kazala skozi dokaj agresivno podajanje predlogov znižanja pravic, ki jih je sindikat izboril za svoje članstvo (npr. dodatni dnevi dopusta, višje jubilejne nagrade, izredni dopust ter druga zniževanja pravic, kjer je KPop primerjaje z drugimi kolektivnimi pogodbami, ugodnejša.)

Na tovrstne predloge SOPS v času konjunkture in v okviru podpisanega sporazuma z decembra 2017 (ki so diametralno nasprotje radikalnim stališčem delodajalcev konec leta 2018), ni pristal. Delodajalci so nato približevalni predlog razumeli v »ponudbi«, da vse ostane tako kot je, pogodba se podpiše še za eno leto.

Menim, da predhodno pojasnilo, zakaj do podpisa ni prišlo, zadostuje.

 

   –     2.   Koliko od tistega, na kar ste opozorili, še drži?

Sindikat obrti in podjetništva vidi svoje naloge in delo kot dolgoročno poslanstvo, ki ga je potrebno ustrezno osmisliti in nadgrajevati, torej dane situacije in dejstva vzeti takšna kot so in izhajati iz tega kar je. Dialog je primarna naloga panožnih socialnih partnerjev; koliko se uspe posameznik znotraj danega zrelo odzivati na specifične situacije in poglede sogovornika je stvar posameznika. Dejstvo vendarle ostane nespremenjeno. Pri SOPS so vrata za dialoog vselej odprta. V kolikor prihaja do odstopanj v načinu vodenja dialoga zaradi takšnih in drugačnih pogledov, različnih osebnosti pogajalcev, ipd., mora temelj ostati vedno enak. Temelj sta poštenost in načelnost, ki sta pri delu socialnih partnerjev esencialnega pomena in nimata roka trajanja, hkrati pa je treba razumeti bistvo dialoga – bistvo dialoga je sklenitev kolektivne pogodbe, ki predstavlja garancijo socialnega miru.

Koliko od tega na kar smo opozarjali še drži, bo pokazal čas.

 

  • Kaj se je dogajalo od takrat, kaj je delal SOPS?

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije je v duhu poslanstva poslal poziv socialnima partnerjema za začetek pogajanj za sklenitev nove Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (ki ureja delovna razmerja za več kot 140.000 zaposlenih v zasebnem sektorju). Pobuda je bila poslana takoj po novoletnih praznikih, v januarju 2019.

Oba socialna partnerja (OZS in ZDOPS – GIZ) sta predlog SOPS obravnavala na Upravnih odborih in potrdila pripravljenost k pogajanjem za sklenitev nove KPop.

Glavni odbor SOPS je med tem časom, v skladu s 6. členom Zakona o kolektivnih pogodbah pripravil izhodiščni predlog nove Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo. Delodajalskima organizacijama je le-ta bil posredovan po potrditvi s strani članov Glavnega odbora, dne 14.2.2019. Nekoliko nezadostno argumentiran odgovor na osnutek KPop smo prejeli 14. (UO OZS) in 15.3.2019 (UO ZDOPS) ter na podlagi razumevanja temelja dialoga, prosili za dodatno obrazložitev, ki je socialni partner (še ni) posredoval.

 

  • 4, 5 in 6 .vpr.. V kakšnem stanju je sedaj socialni dialog v vaših dejavnostih, kakšni so načrti in cilji?

 

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije vseskozi sodeluje s socialnima partnerjema v okviru dveh 4- letnih projektov na temo »Krepitev socialnega dialoga«, torej verjamemo, da je zavedanje o pomenu socialnega dialoga na bipartitni ravni, vseskozi prisotno. Dialoga ne prekinjamo, niti na strani sindikata, niti na strani predstavnikov delodajalcev, kar sta OZS in ZDOPS – GIZ potrdila v dopisu, poslanem dne 29.1.2019, ko sta potrdila pripravljenost k pogajanjem za sklenitev nove KPop, potem pa ponovno nekoliko nerazumljivo naredila korak v smeri nekonvencionalnosti.

Zavedanje, da delodajalec potrebuje delavce in obratno ter zavedanje, da socialni partnerji, že zaradi razumevanja potreb enih in drugih preprosto potrebujemo eden drugega, je dovolj močno in prisotno tako pri SOPS kot najverjetneje tudi pri OZS in ZDOPS.

Vse dejavnosti zmetati v isti koš, ob tem pa upati na najboljše (brez zdravorazumskih, na podlagi preteklih izkušenj, upoštevaje gospodarske, delovno-pravne in socialne specifike posameznih panog) je preveč iluzorna ideja, da bi bila vredna nekega resnega premisleka.

Na podlagi zapisanega SOPS vendarle verjame, da smo to fazo prehodne »kolektivne norosti« že davno prešli, obstajajo pa znotraj tega tudi v določeni meri sprejemljive variacije.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo je vrednota in je kot taka trdno zasidrana pri delodajalcih kot tudi zaposlenih v obrti. Turbulentnostim pa se ni vselej moč izogniti, enkrat so večje, drugič manjše, zato tokratni zdrs v kulturi dialoga ni nič tragičnega, je le opomin, da eden drugega potrebujemo bolj kot kdajkoli.

Kot sem že večkrat poudarila, sindikat obrti zaradi družbenega poslanstva in vloge, ki jo ima kot predstavnik največjega števila zaposlenih v zasebnem sektorju, ostaja trdno sidro pravic zaposlenih, na državni in podjetniški ravni (v okviru pogajanj za sklenitev podjetniških kolektivnih pogodb, kjer se v preteklosti ni dajalo zadostnega poudarka ali morda storilo dovolj, je pa ena izmed smernic delovanja Glavnega odbora in njegove strokovne službe v tem mandatu in v prihodnje).

Pot se seveda lahko spreminja, v skladu s potrebami zaposlenih, voljo delodajalcev in tendecami časa, kot se je skozi desetletja razvoja, industrijskih revolucij, vrednot, ipd.

Dela pač nikoli ne zmanjka (sploh če ga vidiš in si pripravljen delati – v našem primeru, v skladu s poslanstvom organizacije in potrebami članstva).

Svoje poslanstvo, kot generalna sekretarka SOPS vidim kot zavezo dolgoročnemu strokovnemu, dobronamernemu in odgovornemu delu.

Organizacijo gradimo skupaj s predstavniki Glavnega in Nadzornega odbora (GO) SOPS na temeljih, na katerih je bila v osnovi zgrajena – iz trdnosti in poštenosti vseh, ki so v tej organizaciji delovali in so njeni člani, torej vseh delavcev s pridnimi rokami in zdravorazumskim razmišljanjem, ki jim vzajemnost ni tuja.

 

Ana Čermelj, generalna sekretarka SOPS